Våre politikere


Kandidater 2019


Kommunestyret

 • Eivind Knudsen

  24 år styremedlem i Buskerud arbeiderparti. Bystyremedlem for Drammen AP. Sitter også i byutvikling og kulturkomiteen, med særlig ansvar for idrett. Ungdomstillitsvalgt i SL, og lektorstudent. Jobber litt som lærer ved siden sv studiene. Lidenskapelig opptatt av fotball

 • Merete er offentlig godkjent bioingeniør, har en mastergrad i folkehelse og flere studiepoeng innenfor sosialpedagogikk, internasjonal helse/migrasjon og miljøvern og forvaltning. Hun har arbeidet 20 år på flere steder i helsevesenet (bl.a. Drammen sykehus), 10 år med HMS/inkluderende arbeidsliv-IA ( bl.a. NAVs Arbeidslivssenter og Friskprosjektet i Nedre Eiker) og 10 år med rusomsorg, psykisk helse og seksuelle overgrep (bl.a. i Kirkens Bymisjon).

 • Arve Vannebo

  Arve gjør comeback i politikken. Han i formannskapet og i bystyret (Drammen Byliste) fra 1999 til 2003. Han er opptatt av grønn byutvikling og boligpolitikk, kultur og frivillighet. Han ønsker at Drammen skal bli en skikkelig sykkelby, og ønsker flere unge innflyttere og gründere til Drammen. Arve har bl.a. erfaring som prosjektleder på Union Scene og leder for Interkultur og Fritid . Han er bosatt i Nybyen sammen med kone, hund og tre barn og trives fantastisk godt med å bo i sentrum av Drammen med gangavstand til alt av kultur- og fritidstilbud. Arve tilbringer en stor del av fritiden på Marienlyst med lagleder- og trenerverv i Skiold, og har et spesielt engasjement for bandy.

 • Lin-Merete er spesialsykepleier. Hun har også jobbet på barnevernsinstitusjon og med psykiatri/rus. Hun er særlig opptatt av barn og unges helse- og oppvekstmiljø. Hun ønsker å styrke Drammens tilbud til barn, unge og eldre. Lin-Merete har vært tidligere leder i AUF i Buskerud, nestleder og styremedlem i Drammen Ap. Hun har vært i bystyret fra 1999 til 2003, i bystyret og formannskapet fra 2003 2007 og hun sitter i nåværende periode (2011-2015) i bystyret og i komité for helse, sosial og omsorg.

 • Nicoline sitter i bystyret og komité for oppvekst og utdanning (2011-2015), og har vært fylkessekretær i AUF i Buskerud og leder av Drammen AUF. Hun er til vanlig student på master i organisasjon, ledelse og arbeid. Hun har erfaring fra journalistarbeid, som lærervikar, barnehageassistent og servitør. Nicoline ønsker å jobbe for en grønnere by, flere arbeidsplasser, god kollektivtilbud og et mer spennende kulturliv. Utenom politikk og studier, liker Nicoline trening, reising, musikk og interiør.

 • Karoline Soot

 • Andreas er leder av AUF i Buskerud og har et brennende engasjement for barn og unges oppvekstvilkår, byutvikling og mot sosiale skjevheter. Han ønsker å være et bindeledd mellom ungdommen i byen og makta, i tillegg til å være en god representant for hans egen bydel, Gulskogen. Til vanlig studerer Andreas Europastudier ved UiO, og liker å spille fotball, se film og lese bøker ved siden av sitt sterke samfunnsengasjement.

 • Arif Erkök

  Arif har lang erfaring fra politikken. Han har sittet i bystyret og vært medlem i komiteen for oppvekst og utdanning siden 2003. Hans hjertesaker er barn og unge, integrering og byutvikling. Han ønsker å løfte flest mulig barn ut av fattigdom, sørge for et variert boligtilbud til alle og for at unge lettere kommer seg inn i boligmarkedet. Arif er til vanlig kundebehandler på Lefdal i Drammen. Han liker å reise, spille biljard og se på fotballkamper.

 • Aisha Ahmed

  Aisha er nylig utdannet jurist. Hun har vært bystyrerepresentant i Drammen siden 2007, og sittet i bystyrekomité for kultur, idrett og byliv. Aisha har vært aktiv i mange organisasjoner, og har hatt ulike verv i AUF og Arbeiderpartiet. Hun har bred erfaring fra dagligvarebransjen, og har drevet en Joker-butikk. Aisha har også vært spaltist i Drammens Tidende. Hun er mamma til ei jente på 15 måneder. På fritiden liker Aisha å tilbringe tid med familie, og hun er veldig glad i dans og ridning.

 • Dag er mekler i konfliktrådet i Buskerud og familierådskoordinator i Bufetat. Han er utdannet politi, og har nærmere 40 års erfaring som politi i operativ tjeneste, trafikksikkerhet, etterforskning og ledelse. Han har også internasjonal erfaring fra FN og menneskerettighetsarbeid i Indonesia. Dag er aktiv i idrett og skolekorps, og er spesielt opptatt av eldreomsorg, barns oppvekstmiljø og de som 'faller utenfor'. Dag har fem barnebarn og trivest godt på og i vannet, men mest av alt i skogen og på fjellet.

 • Victoria er elev ved Drammen videregående skole, hvor hun går på studiespesialiserende entreprenørskap. Hun sitter i AUF i Buskerud sitt styre, er aktiv i elevrådsarbeid og driver med ungdomsbedrift på skolen. Psykisk helse, skolehelsetjeneste og bekjempelse av sosial ulikhet er hennes politiske hjertesaker. Victoria ønsker å sette ungdomspolitikk på dagsorden i Drammen.

 • Sølvi er utdannet siviløkonom. Hun har erfaring fra kraftbransjen, bank og finans. I dag er hun daglig leder i Vardar Eiendom. Sølvi stiller til valg fordi hun ønsker å jobbe for gode og forutsigbare rammebetingelser for kunst og kultur, for at alle barn og unge skal bli sett og oppleve god oppvekst og utdannelse, og fordi hun ønsker å jobbe for mer framkommelig infrastruktur i Drammen. Sølvi ble tidlig interessert i musikk, og har spilt klarinett. Gjennom musikken har hun fått erfaring som leder, kasserer og styremedlem i Strømsgodset Musikkorps. Ellers har hun brukt mye tid på Drammen Barne- og Ungdomsteater.


Styret

 • Egil Knudsen

  Egil jobber som seniorrådgiver i Kunnskapsdepartementet. Han har cand.mag-grad med fagene statsvitenskap, offentlig rett og spansk. Egil har mangslungen arbeidserfaring: journalist, politisk redaktør, sjefsredaktør, kommunikasjonsrådgiver og kommunikasjonssjef. Han har også hatt flere ulike verv, bl.a. leder i Drammen AUF (1973-1976), leder i AUF i Buskerud (1978-1980), AUFs leder (1981-1985), nestleder i Drammen Ap (1986-1989) og styremedlem i Drammen Ap (2013-). Hans politiske hjertesaker foruten skole/utdanning er idrett, kultur, frivillighet og byplanlegging. Utenom arbeid og politikk beskriver Egil seg selv som "fotballgal". Han ser mange kamper, både på TV, på stadion i Norge og i utlandet. De siste 35 årene har han bodd på Åssida. Egil er glad i kultur og musikk. Han spiller gitar, går gjerne på konserter og trives best på Dickens når det gjelder pøbber i byen.

 • Lola har bl.a. vært avdelingsleder på Introduksjonssenteret og jobber i dag som økonomirådgiver hos NAV i Drammen. Hun har erfaring fra bystyret, formannskapet og komité for oppvekst og utdanning (2007-2011). Hennes politiske hjertesak er integrering i alle aldre - barn, ungdom, voksen. Lola brenner også for eldreomsorg, byutvikling og skole.

 • Lina Strandbråten

 • Lise Løff

 • Terje Syvertsen

 • Kari Ingvil Audestad

 • Bor i Mjøndalen, født i 1956. Sitter i H3 Utvalg for Oppvekst og kultur Jeg er opptatt av hva som skjer i skolene, og hvilken utfordringer de har. Vi har skoler som snart har for mange elever, skoler som har for få. Her er det en jobb å gjøre for å få til gode løsninger for alle. Barnevernet er en del av vårt område. De har mange utfordringer, og det er viktig at vi som politikere viser støtte i deres tøffe hverdag. Nedre Eiker har mye å by på av kultur. Det er viktig å støtte opp om det som skjer i vår bygd. Det gir stor glede for de som bor her, og positiv omtale av Nedre Eiker Jobber på Dagavdelingen på Bråta her i Nedre Eiker. En jobb som er interessant og der en får ting til å skje. Vårt mål er Livsglede hver dag, gi våre brukere en god opplevelse. Så sist men ikke minst heier jeg på MIF. Gleder meg til kamper og gleden av engasjementet på tribunen verdens beste supportere.

 • Ole Lønseth

 • Lars Gunnar Larsen

 • Jan Ivar Weimoth