Våre politikere


Kommunestyret


Styret

  • Mads er leder av hovedutvalg for kultur, idrett og frivillighet. Han sitter også i kommunestyret.

  • Egil Knudsen

    Egil har med sine 65 år lang erfaring med politisk arbeid. Han er nå nestleder i Drammen Ap og står som nr. 24 på partiets liste til kommune-valget. Egil har også lang erfaring fra idretten i Drammen, og aller mest fra Åssiden IF. Idrett er viktig for Drammen! Hans hovedsaker er også kampen for et anstendig og ryddig arbeidsliv - sosial dumping og useriøse aktører må bekjempes. Han vil slåss mot Drammens store skamplett - barnefattigdommen. Gratis skolemat kan være ett av tiltakene. Vi har ikke råd, sier Høyre, men dette handler om å velge: Hjelp til de svakeste eller skattelette til de rike.

  • Lina er gruppeleder for Drammen Arbeiderparti og leder av hovedutvalg for tekniske tjenester. Hun sitter også i formannskapet og kommunestyret.

  • Thor Sigurd sitter i kommunestyret og i hovedutvalg for tekniske tjenester

  • Hilde Klæboe

    Hilde sitter i hovedutvalg for tekniske tjenester

  • Helle sitter i hovedutvalg for kultur, idrett og frivillighet. Hun sitter også i 17 mai-komiteen og studentrådet.