Våre politikere


Kommunestyret

 • Jeg heter Monica Myrvold Berg og er 46 år. Jeg jobber som Avdelingsleder i barneskole, og jeg elsker jobben min! Jeg har 3 hjertesaker: - Rabattordninger eller annen type støtte for at barn og unge i familier med lav inntekt skal kunne delta i fritidsaktiviteter – Jobbe for å innføre gratis skolemat i hele kommunen, starte med prøveprosjekt på en skole i hver av dagens kommuner – Hele og faste stillinger Jeg ble veldig engasjert i politikken etter jeg fikk barn selv. Men kom først med i politikken etter jeg begynte på lærerskolen. Jeg har hele veien fått se og oppleve hvilken betydning det har for et barns muligheter fra hvilken familie de er født inn i og kommer fra. Jeg har et sterkt engasjement for å gi barn likere muligheter. Til daglig jobber jeg i skole. Som lærer ønsket jeg å styrke kortene barna hadde fått utdelt, og ønsket å gi alle barn de beste mulighetene de kunne få. Det var også bakgrunnen for at jeg utdannet meg til rektor og nå jobber i skoleledelsen. Som ordfører vil jeg få en større mulighet til å styrke kortene til alle barn i hele kommunen. Jeg brenner for et sterkere felleskap, redusere sosiale forskjeller og gi likere muligheter. Derfor vil jeg jobbe for at Drammen kommune bygges på de riktige verdiene, slik at vi får et samfunn som har et sterkt felleskap. Likhet, frihet og solidaritet Jeg beundrer mennesker som står opp for urettferdighet og ting i samfunnet som er tabubelagt for å kjempe for endringer – Gro Harlem Brundtland og Else Koss Furuseth er derfor store forbilder for meg.

 • Ståle Sørensen

 • Eivind Knudsen

  Eivind Knudsen er 30år og Gruppeleder i Drammen Arbeiderparti. Hans hjertesak er en kommune folk vil flytte til og etablere seg i. Gode oppvekstmiljøer for barn og unge. Han stiller til valg dordi Drammen trenger et skifte etter 16 år med høyrestyre. Vi må ta folka i kommunen på alvor og sikre at alle innbyggere i Drammen føler at de tas på alvor og at kommunen er på lag med de, sier Eivind. Eivind begynte tidlig og engasjere seg, og spm om internasjonal solidaritet og like muligheter for alle uavhengig av hvem de er var blant de viktigste årsakene til at det ble AUF og Ap på for Eivind. Angrepet på oss på Utøya er en medvirkende årsak til at engasjementet er blitt styrka. Eivind sitt forbilde som liten var David Beckham, men nå er det kanskje Lise Christoffersen som er det store forbilde. Hun tar alltid folk på alvor og er et lyttende og arbeidsomt ombud for folk.

 • Mads Hilden er 43 år og daglig leder i en IT bedrift. Hans hjertesak er at alle som vokser opp i Drammen skal ha en god oppvekst. Dette krever tidlig innsats, vi må forebygge fremfor å reparere. Det sparer samfunnet for enorme kostnader hvis et barn vokser opp trygt og får seg utdanning og jobb. I tillegg trengs det en ansvarlig bruk av felleskapets penger. Når vi politikere bruker skattepenger må vi være like ansvarlig med disse som vi hadde vært om det var fra penger vår egen lomme, sier Mads. Han stiller til valg fordi han mener de partiene som får styre nye Drammen fra 2020 vil sette en retning for den nye kommunen for mange år fremover. Han vil være med på å bygge kommunen på sosialdemokratiske prinsipper og forhindre at den blir styrt etter den sterkeste rett. Han så en utvikling hvor avstanden mellom politikk og folks hverdag var i ferd med å bli større og større. Han vil være med på å ta politikken ned på jorda igjen. Ta utgangspunkt i livet folk rundt oss lever. Hans oldefar Hans Johansen som var med på å bygge opp arbeiderbevegelsen i en tid da hvilken klasse du ble født inn i styrte alle mulighetene dine i livet, og er derfor hans forbilde.

 • Aisha Ahmed

  Aisha Ahmed er 29 år og Advokat. Hennes hjertesak er å jobbe for at Drammen skal være en by med like muligheter for alle. Lommeboka til foreldrene skal ikke være til hinder for barn å delta i fritidsaktiviteter. Hun ønsker å legge til rette for gode oppvekstsvilkår for barn og unge i alle bydeler. Opptatt av at Drammen kommune skal være en by folk ønsker å flytte til. Drammen kommune skal tilby god service til innbyggerne, med fokus på effektiv og god saksbehandling. Som politiker har hun ikke vært særlig aktiv de siste fire år, da det ikke har vært enkelt å kombinere politikerrollen med advokat jobben, og livet som småbarnsmor. Bakgrunnen for at hun til tross for det ønsker å stille til valg er at hun opplever det som en svakhet ved lokaldemokratiet at det er for få småbarnsmødre som er aktive. Det er en viktig og avgjørende stemme. Det er mange brikker som har falt på plass på hjemmefronten. Hun er nå klar for å gjøre en innsats for innbyggerne i Drammen kommune. Hun meldte seg inn i AUF da hun gikk på Børresen ungdomsskole. Hun har alltid vært samfunnsengasjert. Hun husker fortsatt første møte for nye medlemmer i partiet, det var stor stas å kunne diskutere politikk og få muligheten til å bidra.

 • Lina er 23 (straks 24) år og jobber som medisinsk rådgiver. Hennes hjertesak er folkehelse, noe hun stadig vek tar kampen for. Hun er opptatt av at alle skal ha en god folkehelse – for først da kan vi leve fullverdige liv. Kommunen må legge tilrette for tilbud som direkte eller indirekte fremme folks helse og trivsel, samt forebygger fysisk og psykisk sykdom. Lina ønsker at alle folk i Drammen etter kommunesammenslåingen skal oppleve de kommunale tilbudene som nærmere, til tross for at kommunen nå er større. Lina kommer til å være en en ung stemme i politikken, og representere unge helt i starte av etableringsfasen både når det kommer til studier, jobb, bolig og familieliv. Lina har alltid vært interessert i politikk, og da hun underveis i valget i 2013 begynte å skjønne at dette kanskje ikke gikk den veien vi ønsket, så var det på tide å engasjere seg litt mer. Da klarte ikke Lina bare sitte hjemme å se på, følte et behov for å bidra for å skape det samfunnet hun selv ønsker å leve i.

 • Thor Sigurd Syvaldsen er 70år og er pensjonert oppsynsmann etter 53 år i elverket. Han står som nummer 10 på listen. Hjertesaken hans er at byråkratene må opptre som innbyggernes tjenere og ikke herrer. Thor Sigurd stiller til valg for å tale den lille manns sak, veldig viktig å være lyttende til begge parter i en sak. Det som engasjerte han for 40 år siden var hvordan jeg opplevde hvordan mine naboer ble behandlet på av byråkratiet i en helt spesiell sak. Erik Bye er derfor hans forbilde, han engasjerte seg alltid i de svakeste sak.

 • Sølvi Brandt Bestvold er 59 år og jobber som Administrasjonssjef i Vardar AS. Hun er nummer 5 på lista vår. Hennes hjertesaker er Kultur, frivillighet og idrett, spesielt rettet mot barn og unge. Kulturaktørers rammebetingelser generelt og muligheter for utvikling og synliggjøring av sin kunst lokalt.Hun stiller til valg for å gjøre en god jobb med å ivareta Drammens befolknings interesser i smått og stort. Og fordi hun interesserer seg for folks ve og vel i alle aldre. Ved å stille til valg kan hun påvirke og forhåpentligvis gjøre noe positivt og være med på å finne gode løsninger. Sølvi far Hans Andreas Brandt som var politisk aktiv i hele livet og som også satt i bystyret i Drammen er ett av hennes største forbilder.

 • Bendik Thun

  Bendik Thun er 24 år og student. Hans hjertesak er boliger for unge og muligheten til idrett for alle som vil delta. Han stiller til valg fordi jeg vil gjøre Drammen bedre og mer spennende å bo i, spesielt for oss unge. Grunnen til at han begynte å engasjere seg var ønsket om å stoppe de økende forskjellene mellom folk, både i Drammen og i Norge. Hans forbilder er Martin Luther King jr. og Thor Hushovd.

 • Ole Lønseth

  Ole Lønseth er 74 år og Pensjonist med lang fartstid innen kommunepolitikken i Svelvik, som rådgiver i skoleverket og som frivillig i idrettssammenheng i Drammen og Svelvik. Det som er viktigst for han er trygghet som gjennomgående prinsipp. Han ønsker å sikre at innbyggerne i Drammen i framtiden føler seg trygge på at de kommunale tjenestetilbudene er gode innen skole, barnehage, barnevern og all eldreomsorg. Hans politisk forbilde er Thorvald Stoltenberg som har imponert meg med sin rause medmenneskelighet.

 • Elisabeth Vanadis Sund er 20år og Medisinstudent. Hennes hjertesaker er rabatt- og støtteordninger til lavinntektsfamilier slik at flere kan delta i fritidsaktiviteter, skolefrokost og å styrke skolehelsetjenesten. Hun stiller til valg fordi hun ønsker å arbeide for en kommune der alle har like muligheter uavhengig av kjønn, inntekt, etnisitet, tro og bakgrunn. Som 15-åring meldte hun seg inn i AUF fordi hun synes verden var urettferdig og ved å engasjere meg politisk kunne hun bidra til å gjøre en forskjell. Elisabeth sitt forbilde er Per Fugelli

 • Arve Vannebo

  Arve gjør comeback i politikken. Han i formannskapet og i bystyret (Drammen Byliste) fra 1999 til 2003. Han er opptatt av grønn byutvikling og boligpolitikk, kultur og frivillighet. Han ønsker at Drammen skal bli en skikkelig sykkelby, og ønsker flere unge innflyttere og gründere til Drammen. Arve har bl.a. erfaring som prosjektleder på Union Scene og leder for Interkultur og Fritid . Han er bosatt i Nybyen sammen med kone, hund og tre barn og trives fantastisk godt med å bo i sentrum av Drammen med gangavstand til alt av kultur- og fritidstilbud. Arve tilbringer en stor del av fritiden på Marienlyst med lagleder- og trenerverv i Skiold, og har et spesielt engasjement for bandy.

 • Rutkay Sabri

 • Tonje er 45 år gammel og leder i Drammen Arbeiderparti. Hun bor i Mjøndalen med mann og to tenåringsbarn. Tonje er opptatt av at vi må skape samfunn hvor det er plass til alle, og hvor alle skal ha like muligheter.

 • Arif Erkök

  Arif har lang erfaring fra politikken. Han har sittet i bystyret og vært medlem i komiteen for oppvekst og utdanning siden 2003. Hans hjertesaker er barn og unge, integrering og byutvikling. Han ønsker å løfte flest mulig barn ut av fattigdom, sørge for et variert boligtilbud til alle og for at unge lettere kommer seg inn i boligmarkedet. Arif er til vanlig kundebehandler på Lefdal i Drammen. Han liker å reise, spille biljard og se på fotballkamper.

 • Victoria Øverland er 21 år og studerer til å bli lærer. Hun har et stort engasjement for barn og unge, og hennes største hjertesak er derfor at alle barn og unge skal ha et trygt og godt oppvekstmiljø i Drammen. For at dette skal skje, mener Victoria at en av de største virkemidlene er at vi har en stabil skolehelsetjeneste med helsesykepleiere på alle skoler når elevene er der. Victoria sitter i bystyret i Drammen i dag, der hun sitter i oppvekst og utdanningskomiteen. I denne perioden har «læringsløp Drammen» vært en av de sakene hun har brent mest for. En av tingene Victoria har vært veldig opptatt av i det arbeidet er at foreldre i Drammen skal ha mulighet til å ha barna sine i barnehage og aktivitetsskole (AKS) etter skoletid. Dette er noe hun vil fortsette å jobbe med i neste periode.


Styret

 • Mads Hilden er 43 år og daglig leder i en IT bedrift. Hans hjertesak er at alle som vokser opp i Drammen skal ha en god oppvekst. Dette krever tidlig innsats, vi må forebygge fremfor å reparere. Det sparer samfunnet for enorme kostnader hvis et barn vokser opp trygt og får seg utdanning og jobb. I tillegg trengs det en ansvarlig bruk av felleskapets penger. Når vi politikere bruker skattepenger må vi være like ansvarlig med disse som vi hadde vært om det var fra penger vår egen lomme, sier Mads. Han stiller til valg fordi han mener de partiene som får styre nye Drammen fra 2020 vil sette en retning for den nye kommunen for mange år fremover. Han vil være med på å bygge kommunen på sosialdemokratiske prinsipper og forhindre at den blir styrt etter den sterkeste rett. Han så en utvikling hvor avstanden mellom politikk og folks hverdag var i ferd med å bli større og større. Han vil være med på å ta politikken ned på jorda igjen. Ta utgangspunkt i livet folk rundt oss lever. Hans oldefar Hans Johansen som var med på å bygge opp arbeiderbevegelsen i en tid da hvilken klasse du ble født inn i styrte alle mulighetene dine i livet, og er derfor hans forbilde.

 • Egil Knudsen

  Egil har med sine 65 år lang erfaring med politisk arbeid. Han er nå nestleder i Drammen Ap og står som nr. 24 på partiets liste til kommune-valget. Egil har også lang erfaring fra idretten i Drammen, og aller mest fra Åssiden IF. Idrett er viktig for Drammen! Hans hovedsaker er også kampen for et anstendig og ryddig arbeidsliv - sosial dumping og useriøse aktører må bekjempes. Han vil slåss mot Drammens store skamplett - barnefattigdommen. Gratis skolemat kan være ett av tiltakene. Vi har ikke råd, sier Høyre, men dette handler om å velge: Hjelp til de svakeste eller skattelette til de rike.

 • Lina er 23 (straks 24) år og jobber som medisinsk rådgiver. Hennes hjertesak er folkehelse, noe hun stadig vek tar kampen for. Hun er opptatt av at alle skal ha en god folkehelse – for først da kan vi leve fullverdige liv. Kommunen må legge tilrette for tilbud som direkte eller indirekte fremme folks helse og trivsel, samt forebygger fysisk og psykisk sykdom. Lina ønsker at alle folk i Drammen etter kommunesammenslåingen skal oppleve de kommunale tilbudene som nærmere, til tross for at kommunen nå er større. Lina kommer til å være en en ung stemme i politikken, og representere unge helt i starte av etableringsfasen både når det kommer til studier, jobb, bolig og familieliv. Lina har alltid vært interessert i politikk, og da hun underveis i valget i 2013 begynte å skjønne at dette kanskje ikke gikk den veien vi ønsket, så var det på tide å engasjere seg litt mer. Da klarte ikke Lina bare sitte hjemme å se på, følte et behov for å bidra for å skape det samfunnet hun selv ønsker å leve i.

 • Thor Sigurd Syvaldsen er 70år og er pensjonert oppsynsmann etter 53 år i elverket. Han står som nummer 10 på listen. Hjertesaken hans er at byråkratene må opptre som innbyggernes tjenere og ikke herrer. Thor Sigurd stiller til valg for å tale den lille manns sak, veldig viktig å være lyttende til begge parter i en sak. Det som engasjerte han for 40 år siden var hvordan jeg opplevde hvordan mine naboer ble behandlet på av byråkratiet i en helt spesiell sak. Erik Bye er derfor hans forbilde, han engasjerte seg alltid i de svakeste sak.

 • Hilde Klæboe

  Hilde Klæboe er 60 år og jobber som administrasjonssjef i Fagakademiet. Hun er nummer 15 på lista vår. Hun er opptatt av tre hovedsaker å styrke økonomien til familier med lav inntekt, klima og omsorg. Her vil hun fortelle om hvordan vi kan styrke familier med lav inntekt. I barnehage og på aktivitetsskolen knytter barn vennskapsbånd, de lærer seg regler i samhandling med andre voksne og barn og de utvikler sitt språk. Derfor skal barn, med foreldre som har, vedvarende lav inntekt tilbys gratis barnehage og aktivitetsskole (SFO). For å kunne være med på aktiviteter er rimeligere billetter for barn og unge på tog og buss viktig for familien. Leirskole er en spennende og lærerik opplevelse som alle barn i skal få gratis. Forsøksordninger med gratis skolefrokost vil mette sultne mager, men også gi muligheter for å lage skolemåltidet til en hyggelig møteplass med tid for prat og moro. Alle familier trenger en trygg bolig og vi vil øke antall rimeligere boliger ved å stille krav til utbyggere om boliger som også tilpasses de med «tynne» lommebøker. Vi vil gjennomføre kommunale oppkjøp av tomter for rimeligere boliger og fortsette med «leie til eie av bolig» prosjekter. Det aller viktigste for familier med lav inntekt er å øke mulighetene for å få ei lønn å leve av. Vi vil fokusere på å få flest mulig faste stillinger og at innleide arbeidskraft skal ha tarifflønn mellom oppdragene. Ved beregning av inntektsgrunnlaget for sosialhjelp skal vi holde barnetrygden utenfor, fordi det er urettferdig å hente penger fra de som er dårligst stilt.