Styremedlem

Hilde Klæboe

Hilde Klæboe

Hilde Klæboe er 60 år og jobber som administrasjonssjef i Fagakademiet. Hun er nummer 15 på lista vår. Hun er opptatt av tre hovedsaker å styrke økonomien til familier med lav inntekt, klima og omsorg. Her vil hun fortelle om hvordan vi kan styrke familier med lav inntekt.

I barnehage og på aktivitetsskolen knytter barn vennskapsbånd, de lærer seg regler i samhandling med andre voksne og barn og de utvikler sitt språk. Derfor skal barn, med foreldre som har, vedvarende lav inntekt tilbys gratis barnehage og aktivitetsskole (SFO).

For å kunne være med på aktiviteter er rimeligere billetter for barn og unge på tog og buss viktig for familien. Leirskole er en spennende og lærerik opplevelse som alle barn i skal få gratis. Forsøksordninger med gratis skolefrokost vil mette sultne mager, men også gi muligheter for å lage skolemåltidet til en hyggelig møteplass med tid for prat og moro.

Alle familier trenger en trygg bolig og vi vil øke antall rimeligere boliger ved å stille krav til utbyggere om boliger som også tilpasses de med «tynne» lommebøker. Vi vil gjennomføre kommunale oppkjøp av tomter for rimeligere boliger og fortsette med «leie til eie av bolig» prosjekter.

Det aller viktigste for familier med lav inntekt er å øke mulighetene for å få ei lønn å leve av. Vi vil fokusere på å få flest mulig faste stillinger og at innleide arbeidskraft skal ha tarifflønn mellom oppdragene. Ved beregning av inntektsgrunnlaget for sosialhjelp skal vi holde barnetrygden utenfor, fordi det er urettferdig å hente penger fra de som er dårligst stilt.