Representant

Lina Strandbråten

Lina er 23 (straks 24) år og jobber som medisinsk rådgiver. Hennes hjertesak er folkehelse, noe hun stadig vek tar kampen for. Hun er opptatt av at alle skal ha en god folkehelse – for først da kan vi leve fullverdige liv. Kommunen må legge tilrette for tilbud som direkte eller indirekte fremme folks helse og trivsel, samt forebygger fysisk og psykisk sykdom.
Lina ønsker at alle folk i Drammen etter kommunesammenslåingen skal oppleve de kommunale tilbudene som nærmere, til tross for at kommunen nå er større. Lina kommer til å være en en ung stemme i politikken, og representere unge helt i starte av etableringsfasen både når det kommer til studier, jobb, bolig og familieliv.

Lina har alltid vært interessert i politikk, og da hun underveis i valget i 2013 begynte å skjønne at dette kanskje ikke gikk den veien vi ønsket, så var det på tide å engasjere seg litt mer. Da klarte ikke Lina bare sitte hjemme å se på, følte et behov for å bidra for å skape det samfunnet hun selv ønsker å leve i.

Lina Strandbråten
Hei, jeg heter Lina Gundersen Strandbråten og er 24 år! Jeg jobber som Medisinsk rådgiver. Min hjertesak er folkehelse. Jeg ønsker at alle folk i Drammen etter kommunesammenslåingen skal oppleve de kommunale tilbudene som nærmere, til tross for at kommunen nå er større. Jeg ønsker å være en ung stemme i politikken, og representere unge helt i starte av etableringsfasen både når det kommer til studier, jobb, bolig og familieliv. 

Jeg er opptatt av at alle skal ha en god folkehelse – først da kan vi leve fullverdige liv.  Kommunen må legge tilrette for tilbud som direkte eller indirekte fremme folks helse og trivsel, samt forebygger fysisk og psykisk sykdom. 

Jeg har alltid vært interessert i politikk, og da jeg underveis i valget i 2013 begynte å skjønne at dette kanskje ikke gikk den veien jeg ønsket så var det på tide å engasjere seg litt mer. Da klarte jeg ikke bare sitte hjemme å se på, følte et behov for å bidra for å skape det samfunnet jeg selv ønsker å leve i. 

Mitt forbilde er min ungdomskole lærer, Trond.