Gruppeleder

Lina Strandbråten

Lina er gruppeleder for Drammen Arbeiderparti og leder av hovedutvalg for tekniske tjenester. Hun sitter også i formannskapet og kommunestyret.

Lina Strandbråten

Bli bedre kjent med Lina Strandbråten:

Lina