Representant

Sølvi Brandt Bestvold

Sølvi Brandt Bestvold

Sølvi Brandt Bestvold er 59 år og jobber som Administrasjonssjef i Vardar AS. Hun er nummer 5 på lista vår. Hennes hjertesaker er Kultur, frivillighet og idrett, spesielt rettet mot barn og unge. Kulturaktørers rammebetingelser generelt og muligheter for utvikling og synliggjøring av sin kunst lokalt.Hun stiller til valg for å gjøre en god jobb med å ivareta Drammens befolknings interesser i smått og stort. Og fordi hun interesserer seg for folks ve og vel i alle aldre. Ved å stille til valg kan hun påvirke og forhåpentligvis gjøre noe positivt og være med på å finne gode løsninger. Sølvi far Hans Andreas Brandt som var politisk aktiv i hele livet og som også satt i bystyret i Drammen er ett av hennes største forbilder.