Representant

Aisha Ahmed

Aisha Ahmed

Aisha Ahmed er 29 år og Advokat. Hennes hjertesak er å jobbe for at Drammen skal være en by med like muligheter for alle. Lommeboka til foreldrene skal ikke være til hinder for barn å delta i fritidsaktiviteter. Hun ønsker å legge til rette for gode oppvekstsvilkår for barn og unge i alle bydeler. Opptatt av at Drammen kommune skal være en by folk ønsker å flytte til. Drammen kommune skal tilby god service til innbyggerne, med fokus på effektiv og god saksbehandling.

Som politiker har hun ikke vært særlig aktiv de siste fire år, da det ikke har vært enkelt å kombinere politikerrollen med advokat jobben, og livet som småbarnsmor. Bakgrunnen for at hun til tross for det ønsker å stille til valg er at hun opplever det som en svakhet ved lokaldemokratiet at det er for få småbarnsmødre som er aktive. Det er en viktig og avgjørende stemme. Det er mange brikker som har falt på plass på hjemmefronten. Hun er nå klar for å gjøre en innsats for innbyggerne i Drammen kommune.

Hun meldte seg inn i AUF da hun gikk på Børresen ungdomsskole. Hun har alltid vært samfunnsengasjert. Hun husker fortsatt første møte for nye medlemmer i partiet, det var stor stas å kunne diskutere politikk og få muligheten til å bidra.