Representant

Mads Hilden

Mads Hilden

Mads Hilden er 43 år og daglig leder i en IT bedrift. Hans hjertesak er at alle som vokser opp i Drammen skal ha en god oppvekst. Dette krever tidlig innsats, vi må forebygge fremfor å reparere. Det sparer samfunnet for enorme kostnader hvis et barn vokser opp trygt og får seg utdanning og jobb. I tillegg trengs det en ansvarlig bruk av felleskapets penger. Når vi politikere bruker skattepenger må vi være like ansvarlig med disse som vi hadde vært om det var fra penger vår egen lomme, sier Mads.

Han stiller til valg fordi han mener de partiene som får styre nye Drammen fra 2020 vil sette en retning for den nye kommunen for mange år fremover. Han vil være med på å bygge kommunen på sosialdemokratiske prinsipper og forhindre at den blir styrt etter den sterkeste rett. Han så en utvikling hvor avstanden mellom politikk og folks hverdag var i ferd med å bli større og større. Han vil være med på å ta politikken ned på jorda igjen. Ta utgangspunkt i livet folk rundt oss lever.

Hans oldefar Hans Johansen som var med på å bygge opp arbeiderbevegelsen i en tid da hvilken klasse du ble født inn i styrte alle mulighetene dine i livet, og er derfor hans forbilde.