Representant

Eivind Knudsen

Eivind Knudsen

Eivind er leder av hovedutvalg for helse, sosial og omsorg. Han sitter også i kommunestyret.