Gruppeleder

Eivind Knudsen

Eivind Knudsen

Eivind Knudsen er 30år og Gruppeleder i Drammen Arbeiderparti. Hans hjertesak er en kommune folk vil flytte til og etablere seg i. Gode oppvekstmiljøer for barn og unge. Han stiller til valg dordi Drammen trenger et skifte etter 16 år med høyrestyre. Vi må ta folka i kommunen på alvor og sikre at alle innbyggere i Drammen føler at de tas på alvor og at kommunen er på lag med de, sier Eivind. Eivind begynte tidlig og engasjere seg, og spm om internasjonal solidaritet og like muligheter for alle uavhengig av hvem de er var blant de viktigste årsakene til at det ble AUF og Ap på for Eivind. Angrepet på oss på Utøya er en medvirkende årsak til at engasjementet er blitt styrka. Eivind sitt forbilde som liten var David Beckham, men nå er det kanskje Lise Christoffersen som er det store forbilde. Hun tar alltid folk på alvor og er et lyttende og arbeidsomt ombud for folk.