Representant

Arif Erkök

Arif Erkök

Arif sitter i kommunestyret og i hovedutvalg for kultur, idrett og frivillighet