Om Drammen Arbeiderparti

Drammen Arbeiderparti


Styret

 • Mads Hilden er 43 år og daglig leder i en IT bedrift. Hans hjertesak er at alle som vokser opp i Drammen skal ha en god oppvekst. Dette krever tidlig innsats, vi må forebygge fremfor å reparere. Det sparer samfunnet for enorme kostnader hvis et barn vokser opp trygt og får seg utdanning og jobb. I tillegg trengs det en ansvarlig bruk av felleskapets penger. Når vi politikere bruker skattepenger må vi være like ansvarlig med disse som vi hadde vært om det var fra penger vår egen lomme, sier Mads. Han stiller til valg fordi han mener de partiene som får styre nye Drammen fra 2020 vil sette en retning for den nye kommunen for mange år fremover. Han vil være med på å bygge kommunen på sosialdemokratiske prinsipper og forhindre at den blir styrt etter den sterkeste rett. Han så en utvikling hvor avstanden mellom politikk og folks hverdag var i ferd med å bli større og større. Han vil være med på å ta politikken ned på jorda igjen. Ta utgangspunkt i livet folk rundt oss lever. Hans oldefar Hans Johansen som var med på å bygge opp arbeiderbevegelsen i en tid da hvilken klasse du ble født inn i styrte alle mulighetene dine i livet, og er derfor hans forbilde.

 • Egil Knudsen

  Egil har med sine 65 år lang erfaring med politisk arbeid. Han er nå nestleder i Drammen Ap og står som nr. 24 på partiets liste til kommune-valget. Egil har også lang erfaring fra idretten i Drammen, og aller mest fra Åssiden IF. Idrett er viktig for Drammen! Hans hovedsaker er også kampen for et anstendig og ryddig arbeidsliv - sosial dumping og useriøse aktører må bekjempes. Han vil slåss mot Drammens store skamplett - barnefattigdommen. Gratis skolemat kan være ett av tiltakene. Vi har ikke råd, sier Høyre, men dette handler om å velge: Hjelp til de svakeste eller skattelette til de rike.

 • Lina er 23 (straks 24) år og jobber som medisinsk rådgiver. Hennes hjertesak er folkehelse, noe hun stadig vek tar kampen for. Hun er opptatt av at alle skal ha en god folkehelse – for først da kan vi leve fullverdige liv. Kommunen må legge tilrette for tilbud som direkte eller indirekte fremme folks helse og trivsel, samt forebygger fysisk og psykisk sykdom. Lina ønsker at alle folk i Drammen etter kommunesammenslåingen skal oppleve de kommunale tilbudene som nærmere, til tross for at kommunen nå er større. Lina kommer til å være en en ung stemme i politikken, og representere unge helt i starte av etableringsfasen både når det kommer til studier, jobb, bolig og familieliv. Lina har alltid vært interessert i politikk, og da hun underveis i valget i 2013 begynte å skjønne at dette kanskje ikke gikk den veien vi ønsket, så var det på tide å engasjere seg litt mer. Da klarte ikke Lina bare sitte hjemme å se på, følte et behov for å bidra for å skape det samfunnet hun selv ønsker å leve i.

 • Thor Sigurd Syvaldsen er 70år og er pensjonert oppsynsmann etter 53 år i elverket. Han står som nummer 10 på listen. Hjertesaken hans er at byråkratene må opptre som innbyggernes tjenere og ikke herrer. Thor Sigurd stiller til valg for å tale den lille manns sak, veldig viktig å være lyttende til begge parter i en sak. Det som engasjerte han for 40 år siden var hvordan jeg opplevde hvordan mine naboer ble behandlet på av byråkratiet i en helt spesiell sak. Erik Bye er derfor hans forbilde, han engasjerte seg alltid i de svakeste sak.

 • Hilde Klæboe

  Hilde Klæboe er 60 år og jobber som administrasjonssjef i Fagakademiet. Hun er nummer 15 på lista vår. Hun er opptatt av tre hovedsaker å styrke økonomien til familier med lav inntekt, klima og omsorg. Her vil hun fortelle om hvordan vi kan styrke familier med lav inntekt. I barnehage og på aktivitetsskolen knytter barn vennskapsbånd, de lærer seg regler i samhandling med andre voksne og barn og de utvikler sitt språk. Derfor skal barn, med foreldre som har, vedvarende lav inntekt tilbys gratis barnehage og aktivitetsskole (SFO). For å kunne være med på aktiviteter er rimeligere billetter for barn og unge på tog og buss viktig for familien. Leirskole er en spennende og lærerik opplevelse som alle barn i skal få gratis. Forsøksordninger med gratis skolefrokost vil mette sultne mager, men også gi muligheter for å lage skolemåltidet til en hyggelig møteplass med tid for prat og moro. Alle familier trenger en trygg bolig og vi vil øke antall rimeligere boliger ved å stille krav til utbyggere om boliger som også tilpasses de med «tynne» lommebøker. Vi vil gjennomføre kommunale oppkjøp av tomter for rimeligere boliger og fortsette med «leie til eie av bolig» prosjekter. Det aller viktigste for familier med lav inntekt er å øke mulighetene for å få ei lønn å leve av. Vi vil fokusere på å få flest mulig faste stillinger og at innleide arbeidskraft skal ha tarifflønn mellom oppdragene. Ved beregning av inntektsgrunnlaget for sosialhjelp skal vi holde barnetrygden utenfor, fordi det er urettferdig å hente penger fra de som er dårligst stilt.

Lokallag i Drammen Arbeiderparti

 • Drammen Arbeiderlag

 • Nedre Eiker Arbeiderlag

 • Svelvik Arbeiderlag