Om Drammen Arbeiderparti

Drammen Arbeiderparti


Styret

 • Tonje er 45 år gammel og leder i Drammen Arbeiderparti. Hun bor i Mjøndalen med mann og to tenåringsbarn. Tonje er opptatt av at vi må skape samfunn hvor det er plass til alle, og hvor alle skal ha like muligheter.

 • Lina Strandbråten

  Lina er 23 (straks 24) år og jobber som medisinsk rådgiver. Hennes hjertesak er folkehelse, noe hun stadig vek tar kampen for. Hun er opptatt av at alle skal ha en god folkehelse – for først da kan vi leve fullverdige liv. Kommunen må legge tilrette for tilbud som direkte eller indirekte fremme folks helse og trivsel, samt forebygger fysisk og psykisk sykdom. Lina ønsker at alle folk i Drammen etter kommunesammenslåingen skal oppleve de kommunale tilbudene som nærmere, til tross for at kommunen nå er større. Lina kommer til å være en en ung stemme i politikken, og representere unge helt i starte av etableringsfasen både når det kommer til studier, jobb, bolig og familieliv. Lina har alltid vært interessert i politikk, og da hun underveis i valget i 2013 begynte å skjønne at dette kanskje ikke gikk den veien vi ønsket, så var det på tide å engasjere seg litt mer. Da klarte ikke Lina bare sitte hjemme å se på, følte et behov for å bidra for å skape det samfunnet hun selv ønsker å leve i.

 • Egil Knudsen

  Egil har med sine 65 år lang erfaring med politisk arbeid. Han er nå nestleder i Drammen Ap og står som nr. 24 på partiets liste til kommune-valget. Egil har også lang erfaring fra idretten i Drammen, og aller mest fra Åssiden IF. Idrett er viktig for Drammen! Hans hovedsaker er også kampen for et anstendig og ryddig arbeidsliv - sosial dumping og useriøse aktører må bekjempes. Han vil slåss mot Drammens store skamplett - barnefattigdommen. Gratis skolemat kan være ett av tiltakene. Vi har ikke råd, sier Høyre, men dette handler om å velge: Hjelp til de svakeste eller skattelette til de rike.

 • Lola har bl.a. vært avdelingsleder på Introduksjonssenteret og jobber i dag som økonomirådgiver hos NAV i Drammen. Hun har erfaring fra bystyret, formannskapet og komité for oppvekst og utdanning (2007-2011). Hennes politiske hjertesak er integrering i alle aldre - barn, ungdom, voksen. Lola brenner også for eldreomsorg, byutvikling og skole.

 • Ole Hartvig er 52 år og jobber som serviceleder i elektrobransjen. Hans politiske hjertesaker er trygghet for kommunens innbyggere i alle livets faser. Trygghet for helse, arbeid, bolig og alderdom. Kampen mot arbeidslivskriminalitet. Opprettholde og videreutvikle samarbeidsavtaler mellom stat/kommune, arbeidstaker og arbeidsgiverorganisasjonene for å sikre en stabil økonomi lokalt og nasjonalt. Ole Hartvig er for tiden sekretær i Drammen Arbeiderparti.

 • Jorun er kandidat nr. 23 på lista til Drammen Arbeiderparti.  Hun bor på Konnerud, er utdannet barnehagelærer, og er nå pensjonist i en alder av 60 år. Hun har 4 barn og 2 barnebarn. Hun har vært medlem av Arbeiderparti i 40 år, og er bystyrekandidat for Drammen Arbeiderparti.  Hennes forbilde er Einar Gerhardsen. Målet hennes er å alltid jobbe for de som sitter nederst ved bordet. Hun stiller til valg for et varmere og mer inkluderende samfunn med små forskjeller og like muligheter for alle.  Hennes hjertesak er barn og ungdom. Alle må få mulighet til en oppvekst med trygghet, håp og tid. Elevene må få gratis skolemat. God ernæring gir god læring. Gratis skolemat vil utjevne forskjeller blant elever. Hun er opptatt av det grønne skifte. Drammen må få et bedre busstilbud med hyppigere, strømløse  og billige bussavganger.  I arbeidslivet mener hun ansatte må sikres hele faste stillinger og et anstendig og trygt arbeidsliv. Alle skal ha like muligheter til god helseomsorg i Drammen kommune.

 • Thor Sigurd Syvaldsen er 70år og er pensjonert oppsynsmann etter 53 år i elverket. Han står som nummer 10 på listen. Hjertesaken hans er at byråkratene må opptre som innbyggernes tjenere og ikke herrer. Thor Sigurd stiller til valg for å tale den lille manns sak, veldig viktig å være lyttende til begge parter i en sak. Det som engasjerte han for 40 år siden var hvordan jeg opplevde hvordan mine naboer ble behandlet på av byråkratiet i en helt spesiell sak. Erik Bye er derfor hans forbilde, han engasjerte seg alltid i de svakeste sak.

 • Mads Hilden er 43 år og daglig leder i en IT bedrift. Hans hjertesak er at alle som vokser opp i Drammen skal ha en god oppvekst. Dette krever tidlig innsats, vi må forebygge fremfor å reparere. Det sparer samfunnet for enorme kostnader hvis et barn vokser opp trygt og får seg utdanning og jobb. I tillegg trengs det en ansvarlig bruk av felleskapets penger. Når vi politikere bruker skattepenger må vi være like ansvarlig med disse som vi hadde vært om det var fra penger vår egen lomme, sier Mads. Han stiller til valg fordi han mener de partiene som får styre nye Drammen fra 2020 vil sette en retning for den nye kommunen for mange år fremover. Han vil være med på å bygge kommunen på sosialdemokratiske prinsipper og forhindre at den blir styrt etter den sterkeste rett. Han så en utvikling hvor avstanden mellom politikk og folks hverdag var i ferd med å bli større og større. Han vil være med på å ta politikken ned på jorda igjen. Ta utgangspunkt i livet folk rundt oss lever. Hans oldefar Hans Johansen som var med på å bygge opp arbeiderbevegelsen i en tid da hvilken klasse du ble født inn i styrte alle mulighetene dine i livet, og er derfor hans forbilde.

Lokallag i Drammen Arbeiderparti

 • Drammen Arbeiderlag

 • Nedre Eiker Arbeiderlag