Utkast til program 2019 - 2023

Programkomiteens forslag til valgprogram

Utkast til program 2019-2023 Ypsilon i solnedgang

Programkomiteen har levert sitt forslag til program for perioden 2019 - 2023. Programmet behandles og vedtas i medlemsmøtet torsdag 29. november på Rådhuset i Svelvik. 

Innspill og endringsforslag kan sendes på forhånd til drammenap@gmail.com. Alle forslag behandles i medlemsmøtet.