Avtalen mellom samarbeidspartiene er klar

Våre tre toppkandidater: Eivind Knudsen, Monica Myrvold Berg og Mads Hilden.

Arbeiderpartiet, Senterpartiet, MDG, SV og Venstre har blitt enige om en avtale som skal danne grunnlaget for samarbeidet i Drammen kommune de neste fire årene. Med utgangspunkt i denne plattformen skal vi sørge for at Drammen blir en grønnere og mer sosialt rettferdig kommune.

 Partiene er enig om at den politiske plattformen for ny kommune vedtatt av kommunestyrene i Svelvik, Nedre Eiker og Drammen danner grunnlaget for det videre arbeidet.

 Vi vil ha et Drammen med små forskjeller, gode tjenester nært folk, en areal-, miljø- og næringspolitikk som legger til rette for bærekraftig utvikling og der hele vårt samarbeid for kommunen skal kjennetegnes ved at vi løfter bedre i felleskap enn hver for oss.

Som en forutsetning ligger det at Drammen kommune skal føre en økonomisk ansvarlig politikk som sikrer innbyggerne et godt tjenestetilbud i deres nærområde og gir forutsigbarhet og trygghet for næringsdrivende i kommunen. 

Klikk på lenken under for å lese hele avtalen.