Alle møter utsettes

Med bakgrunn i de siste anbefalinger fra helsemyndighetene avlyser Drammen Arbeiderparti alle planlagte arrangementer inntil videre. 

Vi følger rådene fra helsemyndighetene, og planlegger ingen nye møter eller andre arrangementer før vi er i en situasjon der dette er forsvarlig. 

Ta vare på hverandre!