Kvinnepolitisk ansvarlig

Helle Hertzberg

Helle Hertzberg

Helle sitter i hovedutvalg for kultur, idrett og frivillighet. Hun sitter også i 17 mai-komiteen og studentrådet.