Leder

Mads Hilden

Mads Hilden

Mads er leder av hovedutvalg for kultur, idrett og frivillighet. Han sitter også i kommunestyret.