Representant

Victoria Øverland

Victoria Øverland

Victoria Øverland er 21 år og studerer til å bli lærer. Hun har et stort engasjement for barn og
unge, og hennes største hjertesak er derfor at alle barn og unge skal ha et trygt og godt
oppvekstmiljø i Drammen. For at dette skal skje, mener Victoria at en av de største
virkemidlene er at vi har en stabil skolehelsetjeneste med helsesykepleiere på alle skoler når
elevene er der.
Victoria sitter i bystyret i Drammen i dag, der hun sitter i oppvekst og utdanningskomiteen. I
denne perioden har «læringsløp Drammen» vært en av de sakene hun har brent mest for. En
av tingene Victoria har vært veldig opptatt av i det arbeidet er at foreldre i Drammen skal ha
mulighet til å ha barna sine i barnehage og aktivitetsskole (AKS) etter skoletid. Dette er noe
hun vil fortsette å jobbe med i neste periode.