Representant

Tonje Enersen

Tonje er 45 år gammel og leder i Drammen Arbeiderparti. Hun bor i Mjøndalen med mann og to tenåringsbarn. Tonje er opptatt av at vi må skape samfunn hvor det er plass til alle, og hvor alle skal ha like muligheter.

Tonje Enersen

Det betyr blant annet at vi må bygge boliger som unge og andre med lav inntekt har råd til å bo i. Vi må utvikle sentrumsområder som alle har lyst til å bruke, og vi må skape møteplasser for alle generasjoner. Hun er i tillegg opptatt av at barn skal ha like muligheter, derfor er saker som gratis fritidsaktiviteter, skolemat og flere aktiviteter inn i aktivitetsskolen viktig.