Representant

Tonje Enersen

Tonje sitter i kommunestyret og i hovedutvalg for tekniske tjenester.

Tonje Enersen