Representant

Elisabeth Vanadis Sund

Elisabeth Vanadis Sund

Elisabeth sitter i kommunestyret og i hovedutvalg for kultur, idrett og frivillighet