Representant

Elisabeth Vanadis Sund

Elisabeth Vanadis Sund

Elisabeth Vanadis Sund er 20år og Medisinstudent. Hennes hjertesaker er rabatt- og støtteordninger til lavinntektsfamilier slik at flere kan delta i fritidsaktiviteter, skolefrokost og å styrke skolehelsetjenesten. Hun stiller til valg fordi hun ønsker å arbeide for en kommune der alle har like muligheter uavhengig av kjønn, inntekt, etnisitet, tro og bakgrunn. Som 15-åring meldte hun seg inn i AUF fordi hun synes verden var urettferdig og ved å engasjere meg politisk kunne hun bidra til å gjøre en forskjell. Elisabeth sitt forbilde er Per Fugelli