Representant

Ole Lønseth

Ole Lønseth

Ole Lønseth er 74 år og Pensjonist med lang fartstid innen kommunepolitikken i Svelvik, som rådgiver i skoleverket og som
frivillig i idrettssammenheng i Drammen og Svelvik. Det som er viktigst for han er trygghet som gjennomgående prinsipp. Han ønsker å sikre at innbyggerne i Drammen i framtiden føler seg trygge på at de kommunale
tjenestetilbudene er gode innen skole, barnehage, barnevern og all eldreomsorg. Hans politisk forbilde er Thorvald Stoltenberg som har imponert meg med sin rause medmenneskelighet.