Representant

Bendik Thun

Bendik Thun

Bendik sitter i kommunestyret og i hovedutvalg for helse, sosial og omsorg.