Ordfører

Monica Myrvold Berg

Monica Myrvold Berg

Bli bedre kjent med Monica Myrvold Berg:

Jeg heter Monica Myrvold Berg og er 46 år. Jeg jobber som Avdelingsleder i barneskole, og jeg elsker jobben min!

Jeg har 3 hjertesaker: - Rabattordninger eller annen type støtte for at barn og unge i familier med lav inntekt skal kunne delta i fritidsaktiviteter – Jobbe for å innføre gratis skolemat i hele kommunen, starte med prøveprosjekt på en skole i hver av dagens kommuner – Hele og faste stillinger


Jeg ble veldig engasjert i politikken etter jeg fikk barn selv. Men kom først med i politikken etter jeg begynte på lærerskolen. Jeg har hele veien fått se og oppleve hvilken betydning det har for et barns muligheter fra hvilken familie de er født inn i og kommer fra. Jeg har et sterkt engasjement for å gi barn likere muligheter.

Til daglig jobber jeg i skole. Som lærer ønsket jeg å styrke kortene barna hadde fått utdelt, og ønsket å gi alle barn de beste mulighetene de kunne få. Det var også bakgrunnen for at jeg utdannet meg til rektor og nå jobber i skoleledelsen. Som ordfører vil jeg få en større mulighet til å styrke kortene til alle barn i hele kommunen. Jeg brenner for et sterkere felleskap, redusere sosiale forskjeller og gi likere muligheter. Derfor vil jeg jobbe for at Drammen kommune bygges på de riktige verdiene, slik at vi får et samfunn som har et sterkt felleskap. Likhet, frihet og solidaritet

Jeg beundrer mennesker som står opp for urettferdighet og ting i samfunnet som er tabubelagt for å kjempe for endringer – Gro Harlem Brundtland og Else Koss Furuseth er derfor store forbilder for meg.